KREDITY

 

KREDIT S PLATNOSŤOU 30 DNÍ

 (minimálna suma dobitia je vo výške hodiny, na ktorú sa chcete prihlásiť)
  aktuálne je možné dobíjanie len cez platobnú bránu v rezervačnom systéme
ak chcete predĺžiť platnosť kreditu, stačí si dobiť sumu min. 8 eur kedykoľvek počas platnosti kreditu a dňom kúpy sa automaticky predĺži platnosť o 30 dní. 
platí na verejné a súkromné hodiny v štúdiu jogové akcie organizované našimi lektormi
môžete si vytvoriť aj viac ako jednu rezerváciu na lekciu, ak chcete na svoj kredit niekoho pozvať

  


 

90 DŇOVÁ PERMENENTKA S BONUSOM - BEZ MOŽNOSTI PREDĹŽENIA- NEPRENOSNÁ

dobíjanie len v hotovosti priamo v Jogovni 
dobijete si kredit na sumu 60 eur a my Vám venujeme 10 eur navyše
platí na verejné  + jogové akcie organizované našimi lektormi

PRAVIDLÁ ČERPANIA PERMENENTKY: 
Členský balík  je viazaný na Váš účet. Nie je možné ho presmerovať na inú osobu. Môžete si vytvoriť aj viac ako jednu rezerváciu na hodinu a pozvať na svoju permanentku inú osobu. Má  striktne limitovanú platnosť.  Po skončení platnosti sa jej platnosť nedá predĺžiť, preto nás o to prosím nežiadajte:)  Zvyšnú sumu systém automaticky vynuluje bez možnosti následnej úpravy.

Ak máte problém s minutím kreditu, kontaktujte nás vždy v predstihu, minimálne 14 dní pred ukončením jej platnosti.

Ak bude Jogovňa zatvorená počas sviatkov,lock downu, platnosť členského balíka v takom prípade predlžujeme v adekvátnom počte dní o ktoré bola Jogovňa zatvorená. Právna nárokovateľnosť na vrátenie zvyšnej sumy nie je možná. Svojím zakúpením  členského balíka súhlasíte s podmienkami.


 

 

REZERVÁciA HODINY 

 

Rezerváciu je možné vytvoriť len pri dostatočnom kredite (viac info nižšie).

Bez rezervácie je možná platba aj na mieste v hotovosti.