Cenník online vstupov-platba len na účet

JEDNORÁZOVÝ PRÍSPEVOK ZA  JEDNU ON LINE HODINU 

3 eur/ hodina - platí v mesiaci april 2020 - testovacia prevádzka

4 eur/hodina - od mája 2020

Poprosíme o platbu dopredu, do poznámky k platbe uveďte meno, priezisko a dátum, na ktorý si zakupujete hodinu- aby sme si vedeli platbu spárovať
Ak máte inú banku ako Tatrabanku, pošlite nám na mail: info@jogovna.sk potvrdenie o platbe.

 

 

KREDIT NA 5 ONLINE HODÍN

15 eur/5 hodín - apríl 2020- testovacia prevádzka
20 eur/ 5 hodín- od mája 2020
36 eur/10 hodín - od mája 2020

Poprosíme o platbu dopredu, do poznámky k platbe uveďte meno, priezisko - aby sme si vedeli platbu spárovať a vytvoriť Vám kredit v rezervačnom systéme.
Ak máte inú banku ako Tatrabanku, pošlite nám na mail: info@jogovna.sk potvrdenie o platbe.

 

  

PLATBA JE MOŽNÁ NA TENTO ÚČET:
SK 85 1100 0000 0026 1848 0121 

Aktuálne je štúdio a lektori bez akéhokoľvek príjmu. Ďakujeme za podporu, ochotu a serióznosť, že nám vďaka Vašim príspevkom pomôžete zachovať štúdio.