Cenník

CENNÍK  

OD JÚLA 2020 JE POTREBNÁ  JEDNORÁZOVÁ  PLATBA ZA KAŽDÚ (ONLINE, SKUPINOVÚ, INDIVIDUÁLNU) HODINU  DOPREDU - PRIAMO CEZ REZERVAČNÝ SYSTÉM.
Je nutné si zakúpiť/dokúpiť kredit cez platobnú bránu v takej výške, aby ste mali dostatočný kredit pre rezerváciu konkrétnej hodiny. Bez platby/kreditu nie je možné si vytvoriť rezerváciu.
Ak stornujete svoju rezerváciu v rámci časových podmienok, kredit za hodinu Vám bude ponechaný 30 kalendárnych dní na Vašom konte v rezervačnom systéme (potom prepadá). Ak si chcete predĺžiť platnosť kreditu, musíte si ho dobiť pred skončením platnosti.


SKUPINOVÉ  ONLINE HODINY

30 min/ 3 eur         60 min/ 4 eur             1x kód videoarchív 5 eur

 

SKUPINOVÉ   HODINY V ŠTÚDIU
60 min hodiny v Jogovni 6 eur (neplatí pre HOT JOGU, TRX a FLY FIT)
60 min TRX JOGA/FLY FIT  7 eur
90 min HOT JOGA 12 eur
75 min HOT  YIN JOGA 10 eur

 

SÚKROMNÉ   HODINY V ŠTÚDIU 
60 min 1 osoba 30 eur + 5 eur doplatok pri účasti 2 osôb
3x60 min 1 osoba 75 eur + 15 eur doplatok pri balíku pre dve osoby

JOGOVÉ AKCIE 
spadajú pod OZ Jogovňa

sa riadia osobitným cenníkom aj podmienkami rezervácie, ktoré sú  individuálne pre každú akciu- info nájdete priamo v rezervačnom systéme, alebo na web stránke pri popise akcie.

 

KURZY
sa riadia osobitným cenníkom aj podmienkami rezervácie, ktoré sú  individuálne pre každú akciu- info nájdete priamo v rezervačnom systéme, alebo na web stránke pri popise akcie.

 

CHCETE ZĽAVU?

PONÚKAME  VÁM 3- MESAČNÉ ČLENSTVO S VÝHODAMI
Stačí si nabiť členský kredit  priamo v Jogovni v hotovosti v sume 55 EUR
(nie je možné dobíjať cez rezervačný systém)
každým ďalším dobitím na sumu 55 eur sa predlžuje jeho platnosť
(vždy 3 mesiace od dobitia)
platí na všetky hodiny v Jogovni okrem kurzov a workshopov
ponúka zľavu na:
60 min hodiny v Jogovni 5,5 eur (neplatí pre HOT JOGU, TRX a FLY FIT)
60 min TRX JOGA/FLY FIT  6 eur
90 min HOT JOGA 10 eur
75 min HOT  YIN JOGA 8 eur
plus zľavy na jogové akcie: -2 eur z ceny jogovej akcie

 

 

PRAVIDLÁ ČERPANIA ZAKÚPENÉHO KREDITU/ČLENSTVA:

Kredit/členstvo  je viazaný na Váš účet, nie je možné ho presmerovať na inú osobu a má limitovanú platnosť. Predĺženie kreditu/členstva je možné iba v čase jeho platnosti a to nákupom ďalšieho kreditu/členstva.
Po skončení platnosti sa jeho platnosť nedá predĺžiť, preto nás o to prosím nežiadajte:) Zvyšnú sumu systém automaticky vynuluje bez možnosti následnej úpravy.

 

Ak bude Jogovňa zatvorená počas sviatkov, kredit v takom prípade predlžujeme v adekvátnom počte dní o ktoré bola Jogovňa zatvorená.

V prípade núteného zatvorenia Jogovne z dôvodu karantény, výnimočného stavu, živelnej pohromy sa platnosť kreditu nepredlžuje, ale máte možnosť si ho dočerpať na online hodiny, či videoarchív. Právna nárokovateľnosť na vrátenie kreditu nie je možná.

 Svojím zakúpením  kreditu/členstva súhlasíte s podmienkami.