Cenník

CENNÍK  k 1.11.2020

  PLATBA ZA KAŽDÚ  HODINU JE POTREBNÁ  DOPREDU - PRIAMO CEZ REZERVAČNÝ SYSTÉM CEZ PLATOBNÚ BRÁNU.
Je nutné si zakúpiť/dokúpiť kredit cez platobnú bránu v takej výške, aby ste mali dostatočný kredit pre rezerváciu konkrétnej hodiny. Bez platby/kreditu nie je možné si vytvoriť rezerváciu.
Ak stornujete svoju rezerváciu v rámci časových podmienok, kredit za hodinu Vám bude ponechaný 30 kalendárnych dní na Vašom konte v rezervačnom systéme (potom prepadá). Ak si chcete predĺžiť platnosť kreditu, musíte si ho dobiť pred skončením platnosti.


SKUPINOVÉ  ONLINE HODINY

30 min/ 3 eur         60 min/ 4 eur             1x kód videoarchív 5 eur

 

SKUPINOVÉ   HODINY V ŠTÚDIU
60 min hodiny v Jogovni 7 eur (neplatí pre HOT JOGU)
60-75 min HOT HODINY 12 eur (aktuálne neponúkame zľavy) 

 

SÚKROMNÉ   HODINY V ŠTÚDIU 
60 min 1 osoba 30 eur + 5 eur doplatok pri účasti 2 osôb
3x60 min 1 osoba 75 eur + 15 eur doplatok pri balíku pre dve osoby

JOGOVÉ AKCIE 
spadajú pod OZ Jogovňa

sa riadia osobitným cenníkom aj podmienkami rezervácie, ktoré sú  individuálne pre každú akciu- info nájdete priamo v rezervačnom systéme, alebo na web stránke pri popise akcie.

 

KURZY
sa riadia osobitným cenníkom aj podmienkami rezervácie, ktoré sú  individuálne pre každú akciu- info nájdete priamo v rezervačnom systéme, alebo na web stránke pri popise akcie.

 

 

 

PONÚKAME  VÁM ČLENSKÝ BALÍK - 55 S VÝHODAMI (PLATNOSŤ 3 MESIACE, dobíjanie v hotovosti v Jogovni)

Stačí si nabiť členský balík priamo v Jogovni v hotovosti v  minimálnej sume 55 EUR
 (nie je možné dobíjať cez rezervačný systém, iba priamo u nás)
každým ďalším dobitím na sumu minimálne  55 eur sa predlžuje jeho platnosť 
(vždy 3 mesiace od dátumu dobitia)
platí na všetky hodiny v Jogovni okrem kurzov a workshopov

ponúka zľavu na:
60 min hodiny v Jogovni 6 eur (neplatí pre HOT JOGU, TRX a FLY FIT)

plus zľavy na jogové akcie: -2 eur z ceny jogovej akcie


 

 

PRAVIDLÁ ČERPANIA ZAKÚPENÉHO ČLENSKÉHO BALÍKU:

Členský balík  je viazaný na Váš účet, nie je možné ho presmerovať na inú osobu a má limitovanú platnosť. Predĺženie  je možné iba v čase jeho platnosti a to nákupom ďalšieho balíka vo výške 55 eur.
Po skončení platnosti sa jeho platnosť nedá predĺžiť, preto nás o to prosím nežiadajte:)  Zvyšnú sumu systém automaticky vynuluje bez možnosti následnej úpravy.

 

Ak bude Jogovňa zatvorená počas sviatkov, platnosť členského balíka v takom prípade predlžujeme v adekvátnom počte dní o ktoré bola Jogovňa zatvorená.

V prípade núteného zatvorenia Jogovne z dôvodu karantény, výnimočného stavu, živelnej pohromy sa platnosť členského balíka nepredlžuje, ale máte možnosť si ho dočerpať na online hodiny, či videoarchív. Právna nárokovateľnosť na vrátenie zvyšnej sumy nie je možná.

 Svojím zakúpením  členského balíka súhlasíte s podmienkami.