Ochrana údajov

 

Spracovateľ údajov: 

Anaesthgroup, spol. s.r.o. Janka Kráľa 5, 97401 Banská Bystrica

IČO: 43876765
DIČ:2022505265
IČ DPH :SK2022505265

Jogovňa  spol. s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v súlade s princípmi ochrany osobných údajov na základe zákona o ochrane súkromia, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi.

Naše zásady a opatrenia k ochrane osobných údajov sa týkajú osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o Vás ako našich zákazníkoch, návštevníkoch našich webových stránok, aplikácií, sociálnych médií a zástupcoch verejnosti.

Rešpektujeme vaše súkromie a budeme sa usilovať o to, aby Vaše osobné údaje ostali úplne dôverné.

Zhromažďujeme osobné údaje pre účely poskytovania našich produktov a služieb a komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom našich internetových stránok a mailovej komunikácie.

Zhromažďujeme osobné údaje:

Od užívateľov:

  • Pri registrácii nového člena Jogovne a to prostredníctvom registračného furmulára, ktorým zároveň potvrdzujete rešpektovanie podmienok a pravidiel fungovania vzťahov medzi Vami a Jogovňou.
  • Pri rezervácii miesta na hodinu, workshop, kurz či inú akciu prostredníctvom rezervačného systému.
  • Pri prihlásení sa na odber noviniek.
  • Pri nákupe služieb prostredníctvom e-shopu.

Od dodávateľov alebo tretích osôb:

  • Ak sú zapojení do poskytovania služieb.
  • Poskytujú nám informácie, alebo nám fakturujú služby.

Druh získaných osobných informácií bude závisieť na tom, kto ste (napr. zákazník alebo dodávateľ) a na povahe vašej interakcie s nami. Môžu obsahovať Vaše celé meno, e-mailovú adresu, telefonický kontakt, názov spoločnosti, fakturačné údaje a ďalšie osobné údaje. Ak nám nechcete poskytnúť všetky požadované informácie, nemusíme byť schopní dodávať všetky naše služby.

Jogovňa sa bude snažiť prijať všetky primerané opatrenia na ochranu všetkých informácií z hľadiska bezpečnosti, aktuálnosti a presnosti. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch a Jogovňa vykoná všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila, že naši zamestnanci a dodávatelia budú rešpektovať ich dôvernosť.

Mali by ste nás okamžite informovať, ak existuje akékoľvek neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Jogovňa ale neprijíma zodpovednosť za prípadné dôsledky neoprávneného prístupu k informáciám.

Rovnako ako u väčšiny ostatných webových stránok, budeme zhromažďovať informácie o aktivite webových stránok, ako je počet užívateľov, ktorí navštívia stránky, dátum a čas návštevy, počet zobrazených stránok, z ktorej krajiny a webovom prehliadači bola stránka zobrazená a adresou akýchkoľvek webových stránok, z ktorých bola naša stránka zobrazená. Táto informácia sama o sebe neznamená identifikáciu jednotlivca. Iba nám poskytuje štatistické údaje, ktoré môžeme použiť na analýzu a zlepšenie svojej skúsenosti na našich webových stránkach. 

Zásady ochrany súkromia môžu podliehať zmenám. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na našich webových stránkach.