Aktuálny rozvrh

OZNAMY A ZMENY:

Pre nadšencov TRX dochádza od 21.10.2019 k zmene:

pre pravidelne cvičiaciach trx-ákov sme ponechali pondelkové a piatkové hodiny
pre začiatočníkov a sporadicky cvičiacich je k dispozícii utorková hodina o 16,00 hod

 V rozvrhu môže naďalej dochádzať k zmenám,  preto sa riaďte hlavne rezervačným systémom (choroby, PN-ky, služobné cesty našich lektoriek)

Pre nezáujem rušíme pondelkové  VEDENÉ hodiny ASHTANGA JOGY o  17,45 hod. a NEDELNÉ HODINY FLY FIT JOGY.

 

AKTUÁLNY ROZVRH OD 21.10. 2019: JOGA SHALA 1 (VEĽKÁ MIESTNOSŤ)

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK   SOBOTA                            NEDEĽA                             
  RANNÁ JOGA
Zuzka
07,00 -08,00
PILATES-dočasne zrušený!!!
Magdi
07,00 -08,00
RANNÁ JOGA
Zuzka
07,00 -08,00
ASHTANGA VEDENÁ
Renča
07,00 -08,00 
RANNÁ JOGA
Zuzka
08,30 - 9,30
 
 
ZDRAVÝ CHRBÁT
Zuzka
08,30 -09,30

   KURZ 
ZDRAVÝ CHRBÁT
Zuzka
08,30 - 09,30

POWER JOGA
Renča
08,30 -09,30


 KURZ 
ZDRAVÝ CHRBÁT
Zuzka
10,00 - 11,00 
 
    KURZ
 ZDRAVÝ CHRBÁT

Sveťka
14,30 -15,30
od 2.10. - 6.11. 2019
JOGOVÝ PROGRAM
PRE SENIOROV

Renča
14,30 -15,30
od 19.9. -19.12. 2019
     
PILATES
Sveťa
16,00 -17,00
TRX JOGA-zač
Sveťa
16,00 -17,00 

 POWER JOGA
Mirka
16,00 -17,00 
 KURZ 
TEHOTENSKÁ JOGA
Natálka
16,00 -17,00
od 19.9. -31.10. 2019
 
JOGA PRE PEVNÉ TELO
Janka
16,00 - 17,00  
 POWER JOGA
Martinka
16,30 -17,30
 


FLY FIT 

Mirka
17,20 -18,20


JOGA PRE PEVNÉ TELO
Janka
17,20 -18,20
KURZ
 FLY FIT and POWER

Mirka
17,20 -18,20
ZDRAVÝ CHRBÁT
Natálka
17,20 -18,20
 KURZ 
TRX JOGA

Svetlana
17,30 -18,30
od 4.10. -22.11.2019
HATHA JOGA S RELAXOM
Martinka
18,00 -19,15
 
JOGA PRE ŠPORTOVCOV
Mirka
18,40 -19,40

 KURZ 
HORMONÁLNA JOGA

Janka
18,40 -19,40
od 17.9. -29.10. 2019
KARDIOPILATES
Magdi
18,40 -19,40
ZDRAVÝ CHRBÁT
Sveťa
18,40 -19,40

TRX JOGA-pokr.
Svetlana
19,00 -20,00

 
JOGA PRE PEVNÉ TELO
Maťka
18,00 -19,00 

TRX JOGA-pokr.
Svetlana
20,00 -21,00 

  YIN JOGA
Magdi
20,00 -21,00

PILATES
Magdi
20,00 -21,00

   
YIN JOGA
Maťka
19,30 -20,30

 

POZN: EXTRA HODINY a AKCIE majú osobitný cenník
            ostatné hodiny v rozvrhu majú jednotnú cenu: 6 eur/jednorázový vstup alebo 50 eur/10 vstupová permanentka 

 

 

AKTUÁLNY ROZVRH OD 21.10. 2019: JOGA SHALA 2 (MALÁ MIESTNOSŤ)

 
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
  MYSORE
Renča
06,30 - 8,00 
   MYSORE
Renča
06,30 - 8,00
  MYSORE
Renča 
08,30 - 09,45 
EXTRA:
HOT JOGA

Peťka
08,30 -10,00
celý október
          ASHTANGA VEDENÁ/al.
HORMONÁLNA OPAKOVACIA
Janka
10,15 - 11,15
hodiny sa striedajú každý týž.
 

 
           
   KURZ 
TEHOTENSKÁ JOGA
Zuzka
14,30 -15,30
od 17.9. -29.10. 2019
 
   KURZ 
STREČING

Sveťa
14,30 -15,30
od 17.9. -31.10. 2019 
   KURZ 
STREČING

YUNA
13,10 -14,30
OBSADENÉ 
 
  ZDRAVÝ CHRBÁT
Zuzka
16,00 -17,00
 
PILATES
Sveťa
16,00 -17,00

  PILATES
Yuna
15,00 -16,00 
 
MYSORE
Janka/Maťka
16,00 - 17,30
ZDRAVÝ CHRBÁT
Sveťa
17,20 -18,20 
MYSORE
Renča
16,00 - 17,30
HATHA JOGA
Ivica
17,20 -18,20
 KURZ 
DETSKÁ JOGA
Natálka
16,00 -17,00
od 20.9. -8.11. 2019
 

 

 
KURZ: Ashtanga pokročilí
Janka
17,45 -19,00

 KURZ 
ZDRAVÝ CHRBÁT-zač.
Peťka
18,40 - 19,40
od 17.9. -29.10. 2019


KURZ
HOT JOGA

Maťka
18,15 -19,15
od 18.9. -30.10. 2019
ASHTANGA VEDENÁ
Maťka
18,40 -19,40 
EXTRA:
HOT JOGA

Peťka
17,30 -19,00 
  JOGA
PRE ZAČIATOČNÍKOV
Mirka
18,00 - 19,00     
EXTRA:
HOT JOGA

Renča
19,30 -21,00
 KURZ 
INTENZÍVNY KURZ-zač.
Peťka
20,00 -21,00
od 17.9. -13.10. 2019
EXTRA:
HOT JOGA

Renča
19,30 -21,00
 KURZ 
INTENZÍVNY KURZ-zač.
Maťka
20,00 -21,00
od 17.9. -13.10. 2019
 
HOT
YIN JOGA

Renča/Magdi
19,15 -20,30
každé dva týždne
   KURZ 
INTENZÍVNY KURZ-zač.
Renča
20,00 -21,00
od 17.9. -13.10. 2019
 

 

 

 

POZN: EXTRA HODINY a AKCIE majú osobitný cenník
            ostatné hodiny v rozvrhu majú jednotnú cenu: 6 eur/jednorázový vstup a 50 eur/ alebo 10 vstupová permanentka