NOVÝ ČLEN

Si prvý krát v Jogovni? Skúšaj neobmedzene naše hodiny dva týždne. 

"Testovací balík" si môžeš zakúpiť pri prvej, druhej alebo tretej návšteve Jogovne (najneskôr však dva týždne od prvého vstupu).

Balík neplatí na jogové akcie, workshopy,  kurzy a súkromné hodiny, iba na pravidelné hodiny v rozvrhu vrátane extra hodín.