REZERVAČNÝ SYSTÉM

Väčšina našich hodín je vhodná pre všetkých a to bez ohľadu na skúsenosť. Tu si nemeriame sily, nesúťažíme, neporovnávame sa. Joga nemá cieľ, ani koniec. Je to cesta, na ktorej objavujeme a učíme sa stále nové veci.

 

Rezerváciu je možné dokončiť až po úhrade vstupného cez platobnú bránu priamo v rezervačnom systéme.

 REZERVÁCIE  

Rezervácie a storno ON LINE A VEREJNÝCH HODÍN

REZERVÁCIE  HODÍN 

Aby sa hodina uskutočnila, je potrebné, aby sa prihlásili (rezervovali si miesto cez rezervačný systém) aspoň 2 osoby v týchto časoch: 

RANNÉ HODINY- prihlásenie do 19,00 hod predchádzajúceho dňa.
POPOLUDŇAJŠIE HODINY- prihlásenie 3 hodiny pred konaním.

Rezervácia je možná len vtedy, ak máte kredit vo výške hodiny. Kredit viete zaplatiť svojou platobnou kartou priamo cez rezervačný system cez platobnú bránu.

 

na hodiny  sa prihlasujte len cez rezervačný systém 
pre  info, ako si vytvoríte konto, kliknite sem: video k vytvoreniu registračného konta
vyberte si hodinu, ktorej sa chcete zúčastniť, uhraďte si kredit a následne si rezervujte miesto

INFO K ONLINE HODINÁM:
stiahnite si aplikáciu ZOOM do zariadenia, cez ktoré nás chcete sledovať na online hodinách  
15 minút pred konaním hodiny Vám zašleme mailom link, cez ktorý sa viete prihlásiť na hodinu
prihlásenie linkom je potrebné najneskôr 5 minút pred konaním hodiny.
Za výpadky signálu, nefunkčnosť Vašich zariadení, problémy s pripojením sa na hodinu Jogovňa nezodpovedá, ak sa ostatní účastníci hodiny bez problémov pripoja. V takom prípade sa poplatok za hodinu nevracia. Ak nastane problém s realizáciou online hodiny na našej strane, poplatok Vám bude vrátený.

Ak si rezervuješ miesto na poslednú chvíľu, pripoj sa na hodinu priamo v rezervačnom systéme.  V popise hodiny nájdeš v jej vrchnej časti " Prejsť na video". Klikom sa pripojíš.

 

 

BEZPLATNÉ STORNO  S VRÁTENÍM SUMY NA DOBÍJACÍ KREDIT


RANNÉ HODINY- storno do 19,00 hod predchádzajúceho dňa
POPOLUDŇAJŠIE HODINY- storno najneskôr 3 hodiny pred konaním.
Rezerváciu viete zrušiť len cez rezervačný systém v stanovených termínoch. Neakceptujeme rušenie rezervácii mailom, sms, telefonátom. Nemáme fungujúcu recepciu, preto prosím akceptujte tento fakt. Rezerváciu miesta je možné zrušiť  vo Vašom konte v sekcii "Moje rezervácie". Neskoršie zrušenie rezervácie nie je možné a uplatňujeme si storno poplatok v plnej výške hodiny, nakoľko blokujete čas lektora.

 

Pravidlá sú nastavené férovo pre všetkých: Vás, inštruktorov a aj pre náhradníkov, aby sme mali všetci rovnakú šancu zariadiť si svoj pracovný a súkromný čas.

REZERVÁCIE   

 

 

Rezervácia a storno SÚKROMNÝCH HODÍN

 

REZERVÁCIE 

Zoznam voľných  súkromných hodín je k dispozícii v rozvrhu iba v časoch mimo verejných hodín.
Prihlásenie je možné najneskôr 24 hodín pred konaním.
Ak je hodina obsadená, môžete si vytvoriť rezerváciu náhradníka (viď info k náhradníkovi)
Platbu za súkromnú hodinu je potrebné vykonať minimálne 24 hodín pred konaním hodiny cez platobnú bránu rezervačného systému.
Úprava termínu súkromnej hodiny v čase kratšom ako 24 hodín nie je možná, lektor si svoj rozvrh nevie meniť na poslednú chvíľu.

 

na  hodiny  sa prihlasujte prosím cez rezervačný systém
pre  info, ako si vytvoríte konto, kliknite sem: video k vytvoreniu registračného konta
vyberte si hodinu, ktorej sa chcete  zúčastniť (v rezervačnom systéme nájdete  jej popis), uhradte vstupné a  rezervujte si miesto

 STORNO  S VRÁTENÍM POPLATKU

Bezplatné storno súkromnej hodiny je možné najneskôr 24 hodín pred konaním.
Tak ako Vy, aj lektorka je len človek, ktorý má svoj pracovný, súkromný život a plánuje si balans medzi nimi.

 Rezerváciu viete zrušiť len cez rezervačný systém v stanovených termínoch. Neakceptujeme rušenie rezervácii mailom, sms, telefonátom. Nemáme fungujúcu recepciu, preto prosím akceptujte tento fakt. Rezerváciu miesta je možné zrušiť  vo Vašom konte v sekcii "Moje rezervácie". Neskoršie zrušenie rezervácie nie je možné a uplatňujeme si storno poplatok v plnej výške hodiny, nakoľko svojou neučasťou blokujete miesto v štúdiu, čas lektora.

Pravidlá sú nastavené férovo pre všetkých: Vás, inštruktorov a aj pre náhradníkov, aby sme mali všetci rovnakú šancu zariadiť si svoj pracovný a súkromný čas.

Čo znamená, že som NÁHRADNÍK?

NÁHRADNÍK

  Ak je hodina plne obsadená, zapíšte sa v rezervačnom systéme ako náhradník. Ak sa uvoľní miesto, systém Vám oznámi formou sms Vašu zmenu rezervácie.  Ak ste si medzi časom našli iný program, je potrebné obratom túto rezerváciu zrušiť, najneskôr 2 hodiny pred konaním.

 

Kedy Vám systém oznámi uvoľnenie miesta?
Hneď, ako sa miesto uvoľní, alebo najneskôr 3 hodiny pred začiatkom verejnej/online hodiny.

 

FAQ

“Nie som si istý (á), či je hodina vhodná aj pre mňa, či spĺňa to, čo od hodiny očakávam.”

Prídite sa zadarmo pozrieť na vybranú hodinu a na základe toho zvážte, či o ňu máte do budúcna záujem. 

 

“Meškám na hodinu, čo môžem očakávať?”

Pokiaľ máte rezervované miesto, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na hodinu už nedostanete, Včasný príchod je súčasťou našich podmienok. Nemáme recepciu, letkorka vchod do štúdia zamyká 5 minút pred hodinou. Tých 5 minút máte na to, aby ste sa prezliekli a pripravili na hodinu. Hodina začina načas a po jej začiatku nie je možné vstupovať do miestnosti, nakoľko svojím neskorým príchodom rušíte úvodnú relaxáciu.

Taktiež je možné, že Vašou neúčasťou na hodine klesne počet účastníkov pod hranicu minima, pri ktorej by sa hodina automaticky rušila. To je zas nefér voči inštruktorovi, ak nemá žiakov a zbytočne si blokuje svoj voľný čas. 

Joga shala sa zatvára 5 minút pred konaním hodiny, aby v čase začiatku hodiny boli všetci pripravení na podložkách a nerušili svojim neskorým príchodom ostatných.

 

“Nemožem prísť, nestíham zrušiť rezerváciu, no mám za seba náhradu”.

V tom prípade je všetko v poriadku. Náhradník nás informuje o svojej účasti namiesto Vás a uhradí vstupný poplatok na mieste.

 

“Limit na zrušenie rezervácie vypršal a ja viem, že nemôžem prísť ”

Férové je poslať nám správu (konkrétnemu inštruktorovi, ktorý vedie hodinu). Ak máme v systéme nahlásených náhradníkov, budeme ich v rámci časových možností kontaktovať. Ak za Vás nájdeme náhradu, storno poplatok neplatíte :).


“Môžem sa zúčastniť hodiny aj bez rezervácie?”

Samozrejme áno, pokiaľ je voľne miesto 4 minúty pred začiatkom hodiny.

 

“Viem rezervovať miesto aj pre inú osobu?”

Áno, je to možné. Ale len na Vaše meno a všetky riziká pri neúčasti znášate Vy. Je može rezervovať miesto pre maximálne 1 inú osobu.

 

“Ako sa dozviem o zrušení hodiny?”

Prostredníctvom sms správy na telefonický kontakt, ktorý ste uviedli v registračnom formulári.

 

“Mám zablokovanú možnosť rezervácie hodiny, pretože som opakovane neprišiel na vopred rezervovanú hodinu.”

Po uhradení poplatkov za tieto hodiny Vám bude obnovený prístup k rezerváciám.