Čo znamená, že som NÁHRADNÍK?

NÁHRADNÍK

  Ak je hodina plne obsadená, zapíšte sa v rezervačnom systéme ako náhradník. Ak sa uvoľní miesto, systém Vám oznámi formou sms Vašu zmenu rezervácie.  Ak ste si medzi časom našli iný program, je potrebné obratom túto rezerváciu zrušiť, najneskôr 2 hodiny pred konaním.

 

Kedy Vám systém oznámi uvoľnenie miesta?
Hneď, ako sa miesto uvoľní, alebo najneskôr 3 hodiny pred začiatkom verejnej/online hodiny.