Cenník kurzov

spadajú pod  OZ Jogovňa alebo Jogovňa spol. s.r.o. a  sa riadia osobitným cenníkom aj podmienkami rezervácie, ktoré sú  individuálne pre každú akciu- info nájdete  vždy priamo v rezervačnom systéme, alebo na web stránke pri popise akcie/ kurzu.

 

Na kurz či workshop nie je možné použiť krediť či permanentku, nie je možné uplatniť zľavu UP Balansea.

Poplatok sa uhrádza sa vždy na vopred zverejnený účet pred konaním kurzu.

Na kurz sa prihlasuješ mailom: info@jogovna.sk

 

REZERVÁCIA WORKSHOPU