PRENÁJOM SÁL

Počas víkendov, ale aj počas týždňa (v časoch mimo pravidelných lekcií) ponúkame priestor na prenájom.

K dispozícii sú dve sály (kapacita je počítaná na využitie s jogovými podložkami+ 2x blok + 1 x bolster):

malá sála: 12 osôb + lektor (44 m4 / využiteľný priestor: 5,7 x 7,5 m)

veľká sála: 20 osôb + lektor (72 m4 / využiteľný priestor: 12 m x 5,5 m)

 

VOĽNÝ PRIESTOR SI SKONTROLUJTE TU 

 

PRENÁJOM SÁL 

priestor sa prenajíma na základe zmluvy o nájme

 

 Prenájom  veľkej sály:  
80 eur /  2 hodiny (minimálna doba prenájmu)
každá ďalšia hodina: 30 eur
 
 Prenájom  malej sály: 
60 eur /  2 hodiny  (minimálna doba prenájmu)
každá ďalšia hodina: 20 eur
 
Prenájom sa hradí 7 dní dopredu podľa zmluvy o nájme a rezervácia priestoru je záväzná 5 dní pred dohodnutým dátumom.
Nájomník  si spravuje rezervácie, platby, marketing sám.
V cene nájmu je prístup k priestoru 30 min pred a po konaní.
 
 
 

 

PRENÁJOM SÁL 

SPOLUORGANIZÁCIA WORKSHOPU / KURZU / PODUJATIA

Spoločné organizovanie podujatia zahŕňa:

aktívna účasť Jogovne na promovaní podujatia: 
* zverejnenie na web stránke * mailing klientom jogovne (cca 3,000 klientov)  *prezdieľanie  FB udalosti a stories, v ktorých bude Jogovňa označená * vytvorenie udalosti v rezervačnom systéme * kontrola obsadenosti  * vyberanie poplatkov od účastníkov  * 

Storno podujatia pri nenaplnení požadovanej kapacity -  najneskôr 4 dni pred konaním.
Dohodnutie podujatia: minimálne 3 týždne pred konaním.
 
PODMIENKY SPOLUPRÁCE:
 
odmena:
70 %  sumy = hosť
30  %  sumy = Jogovňa
Počas konania podujatia bude k dispozícii 1 zamestnanec Jogovne, ktorý pomáha pri organizácii celého podujatia a má možnosť sa bezplatne zúčastniť WS.