Dobré mravy v Jogovni

Medzi úžasné veci, ktoré prináša joga, patrí aj sloboda.

Je však na mieste pripomenúť aj známe klišé, že sloboda jedného človeka končí tam, kde zasahuje do slobody druhého.

V nasledujúcich riadkoch nájdete doporučenia, ktoré nie sú zákazmi ani príkazmi, no mali by viesť k vzájomnej ohľaduplnosti a spokojnosti.

 

REZERVÁCIA A PRÍCHOD DO ŠTÚDIA

 

✔︎ Na každú lekciu prídem do Jogovne v predstihu, aby som sa stihol/la pripraviť.. Beriem na vedomie, že lekcie začínajú načas. Pri neskorom príchode mi vstup nebude umožnený.

✔︎ Ak mám nejaké zranenia, obmedzenia, informujem lektorku pred lekciou.

✔︎ Po vstupe do Jogovne si vypínam zvonenie  mobilného  telefónu a hodiniek - nechávam ich  v šatni. Mobilné zariadenia v priestore jogovej miestnosti  nás odpútavajú od zámeru stíšenia mysle. 

✔︎ Prietor v šatni je malý, preto ju použijem len na prezlečenie, odloženie si osobných vecí do skrinky a úpravu vlasov. 

 

VSTUP A ODCHOD Z JOGOVEJ MIESTNOSTI

✔︎ Aj do  jogovej miestnosti prichádzam  včas (tj. minimálne 1-2 min pred začiatkom lekcie)  aby som svojim neskorým príchodom nerušil (a) ostatných, ktorý sa chcú pred hodinou pripraviť a stíšiť svoju myseľ. Preukazujem tým úctu svojmu učiteľovi a aj ostatným študentom.
✔︎  Pokiaľ sa hodina už začala (napr mysore hodiny), vstupujem do miestnosti až po úvodnej mantre, či úvodnom relaxe.

✔︎ Vstupujem potichu, bez mobilu, smart watches a zbytočného ošatenia. Nevstupujem do miestnosti počas odriekania mantry, alebo úvodnej meditácie. 

✔︎ V jogových sálach dodržiavam tichú zónu, aby som nerušil/a ostatných od zámeru stíšenia mysle.

✔︎ Ak v jogovej miestnosti ešte prebieha predchádzajúca lekcia, počkám kým skončí. Ak je na dverách ceduľka "Nevstupovať, lekcia prebieha",  počkám kým lektorka otvorí dvere a zloží ceduľku.

✔︎ Z lekcie neodchádzam skôr, je to neúcta voči učiteľovi aj ostatným cvičencom, narúša to atmosféru a energiu celej hodiny. Ak mám vážny dôvod na odchod, disktŕetne informujem svojho učiteľa o dôvode a potom opustím miestnosť.

 

DOBRÉ MRAVY PRED A  POČAS LeKCIE

V miestnosti dodržujem tichú zónu.

✔︎ Pokiaľ sú v miestnosti rozložené podložky, rešpektujem ich usporiadanie a nemením ich pozíciu. Ak mám vlastnú podložku, vymením ju za pôvodnú na rovnakom mieste - o konkrétnom rozložení podložiek rozhoduje inštruktor, väčšinou má na dané usporiadanie dôvod.  

✔︎ Ak som prvý krát na lekcii, pridem skôr a pokúsim sa “obsadiť si” miesto tak, aby som videl (a) na ostatných, ideálne na lektorku. "Schovávanie sa" vzadu mi neprinesie žiaden benefit. Ak vidím na lektorku, môžem viac vnímať jej inštrukcie a vidieť jednotlivé asány.

✔︎ Rešpektujem osobný priestor ostatných.  

✔︎ Neruším ostatných. Aj keď sú niektoré hodiny skupinovým cvičením, každý chodí na hodinu s vlastným zámerom a sám za seba. Neruším ostatných hlasnými pozámkami počas praxe, vzdychaním a rozprávaním. Neopravujem spolucvičiaceho, aj keď mám dobrý úmysel. Na to je školený inštruktor :).

 

 

ÚCTA A NENÁSILIE K VLASTNÉMU TELU 

✔︎ Vyberám si lekciu na základe náročnosti, ktorá je pre mňa zvládnuteľná. Popis každej lekcie, jej obtiažnosť, aj  inštrukcie k tomu, pre koho je vhodná, si dopredu prečítam priamo v popise tej lekcie, na ktorú sa hlásim.

✔︎ Počúvam svoje telo a nenútim ho robiť veci, na ktoré sa práve necíti. Netlačím sa do pozícií, neporovnávam sa s ostatnými, nemeriam svoje sily a schopnosti

. Ak nerozumiem pozícii, tak juradšej vynechám. Ak mi spôsobuje pozícia bolesť a napätie, tiež ju nerobím.  Počas trvania neznámej, alebo pre mňa náročnej pozície spraím pre svoje telo viac iba hlbokým dýchaním a zotrvaním v kľude (stoj / sed). 

 

NEOBŤAŽOVANIE A NENÁSILIE K DRUHÝM

Dodržujem základy hygieny!!!  Ak je možné, pred hodinou sa ešte doma osprchujem, alebo prídem skôr a osprchujem sa v štúdiu. Ak cítim zo seba pot a pach, umyjem si aspoň podpazušie a použijem deodorant. Nepoužívam  parfémy a silné vône, ktoré by mohli pôsobiť rušivo v uzavretom priestore. ZA dodržanie tohto pravidla Vám vopred ďakujeme za lektorky aj ostatných spolupraktikujúcich.:)

✔︎ V prostredí štúdia nenadávam, neohováram, a nešírim negatívne emócie nahromadené počas dňa. Každý má dosť svojich starostí a vyrovnávania sa s náročnými situáciami, a práve v tomto priestore hľadáme pokoj, vypnutie sa od starostí a znovunájdenie harmónie. 

 

ÚCTA A TOLERANCIA K UČITEĽOVI

Inštruktor nie je môj "odborný"  lekár, životný kouč, ani psychológ  - môj učiteľ mi poradí ako dýchať, ako cvičiť, meditovať.  Ak potrebujem stručnú konzultáciu  týkajúcu sa jogovej praxe, idem za učiteľom  pred, alebo polekcii. Ak sa jedná o dlhšiu či kompletnejšiu záležitosť, kontaktujem učiteľa dopredu a dohodnem si súkromnú hodinu (konzultáciu).