Dobré mravy v Jogovni

Medzi úžasné veci, ktoré prináša joga, patrí aj sloboda.

Je však na mieste pripomenúť aj známe klišé, že sloboda jedného človeka končí tam, kde zasahuje do slobody druhého.

V nasledujúcich riadkoch nájdete doporučenia, ktoré nie sú zákazmi ani príkazmi, no mali by viesť k vzájomnej ohľaduplnosti a spokojnosti.

 

REZERVÁCIA A PRÍCHOD DO ŠTÚDIA

✔︎ Hodinu si rezervujem s vedomím, že v prípade neúčasti či neskorého zrušenia rezervácie blokujem miesto pre niekoho iného. Alebo blokujem voľný čas inštruktora, ak si ho pre mňa vyhradil.

✔︎ Na každú hodinu prídem v predstihu, v opačnom prípade akceptujem fakt, že mi vstup do priestoru nebude umožnený.  Akceptujem preto podmienky rezervácie a storna.Podmienky rezervácie a storna.

✔︎ Po vstupe do Jogovne si vypínam mobilný telefón a nechám ho v šatni. Mobilné zariadenia v priestore jogovej miestnosti nie sú povolené.

 

VSTUP A ODCHOD Z JOGOVEJ MIESTNOSTI

✔︎ Aj do  jogovej miestnosti chodím včas, aby som svojim neskorým príchodom nerušil (a) ostatných, ktorý sa chcú pred hodinou pripraviť a stíšiť svoju myseľ. Preukazujem tým úctu svojmu učiteľovi a aj ostatným študentom. V prípade neskorého príchodu plne akceptujem rezervačné podmienky.
✔︎  Pokiaľ sa hodina už začala (napr mysore hodiny), vstupujem do miestnosti až po úvodnej mantre, či úvodnom relaxe.

✔︎ Vstupujem potichu, bez mobilu a zbytočného ošatenia. Neruším hodinu hlasným rozbaľovaním podložky a prípravou pomôcok, ani zdravením sa, či komunikáciou s ostatnými cvičencami. Nevstupujem do miestnosti počas odriekania mantry, alebo úvodnej meditácie. 

✔︎ Ak v jogovej miestnosti ešte prebieha predchádzajúca hodina, počkám kým skončí. Sledujem tabuľky na dverách, ktoré ma upozorňujú na prebiehanie hodiny.

✔︎ Z hodiny neodchádzam skôr, je to neúcta voči učiteľovi aj ostatným cvičencom, narúša to atmosféru a energiu celej hodiny. Ak mám vážny dôvod na odchod, disktŕetne informujem svojho učiteľa o dôvode a potom opustím miestnosť.

DOBRÉ MRAVY PRED A  POČAS LeKCIE

V miestnosti dodržujem tichú zónu.

✔︎ Pokiaľ sú v miestnosti rozložené podložky, rešpektujem ich usporiadanie a nemením ich pozíciu. Ak mám vlastnú podložku, vymením ju za pôvodnú na rovnakom mieste - o konkrétnom rozložení podložiek rozhoduje inštruktor, nie Ja. Rešpektujem pravidlo, kto skôr príde, prvý si vyberá miesto. Takiež rešpektujem fakt, že nemám nárok na konkrétne miesto, ktoré sa mi páči, alebo na ňom praktikujem pravidelne. 

✔︎ Ak som prvý krát na hodine, pridem skôr a pokúsim sa “obsadiť si” miesto tak, aby som videl (a) na ostatných.

✔︎ Rešpektujem osobný priestor ostatných.  Ak nemám priestor na upaženie rúk, nahradím pozíciu s predpažením, účinok je rovnaký. 

✔︎ Neruším ostatných. Aj keď sú niektoré hodiny skupinovým cvičením, každý chodí na hodinu s vlastným zámerom a sám za seba. Neruším ostatných hlasnými pozámkami počas praxe, vzdychaním a rozprávaním. Neopravujem spolucvičiaceho, aj keď mám dobrý úmysel. Na to je školený inštruktor.

 

 

ÚCTA A NENÁSILIE K VLASTNÉMU TELU 

✔︎ Vyberám si hodinu na základe náročnosti, ktorá je pre mňa zvládnuteľná. Popis každej hodiny, jej obtiažnosť, aj  inštrukcie k tomu, pre koho je hodina vhodná, si dopredu prečítam priamo v popise hodiny, na ktorú sa hlásim.

✔︎ Počúvam svoje telo a nenútim ho robiť veci, na ktoré sa práve necíti. Netlačím sa do pozícií, neporovnávam sa s ostatnými, nemeriam svoje sily a schopnosti. Ak nerozumiem pozícii, tak ju nerobím. Ak mi spôsobuje pozícia bolesť a napätie, tiež ju nerobím.  Počas trvania neznámej, alebo pre mňa náročnej pozície iba dýcham dýcham a pozorujem ostatných.

 

NEOBŤAŽOVANIE A NENÁSILIE K DRUHÝM

Dodržujem základy hygieny!!!  Ak je možné, pred hodinou sa ešte doma osprchujem, alebo prídem skôr a osprchujem sa v štúdiu. Ak cítim zo seba pot a pach, umyjem si aspoň podpazušie a použijem deodorant. Nepoužívam  parfémy a silné vône, ktoré by mohli pôsobiť rušivo v uzavretom priestore. 

✔︎ V prostredí štúdia nenadávam, neohováram, a nešírim negatívne emócie nahromadené počas dňa. Každý má dosť svojich starostí a vyrovnávania sa s náročnými situáciami, a práve v tomto priestore hľadáme pokoj, vypnutie sa od starostí a znovunájdenie harmónie. 

 

ÚCTA A TOLERANCIA K UČITEĽOVI

Inštruktor nie je môj "odborný"  lekár, životný kouč, ani psychológ  - môj učiteľ mi poradí ako dýchať, ako cvičiť, meditovať.  Ak potrebujem stručnú konzultáciu (stručnú doslova!) týkajúcu sa jogovej praxe, idem za učiteľom  pred, alebo po hodine. Ak sa jedná o dlhšiu či kompletnejšiu záležitosť, kontaktujem učiteľa dopredu a dohodnem si súkromnú hodinu (konzultáciu).