Miesto pre váš jogový domov.
REZERVAČnÝ SYSTÉM VIDEO ARCHÍV 

AKCIE/WORKSHOPY

O nás - shala

NÁŠ CIEĽ?

Vytvoriť priestor, kde je možné prepojiť princípy tradičnej jogy s ohľadom na fakt, že žijeme v 21. storočí.

Prekonávať predsudky, že joga nie je pre mňa, ak nežijem a nekonám ako “pravý jogín”.

Jogovňa sa snaží byť miestom, kde nie je dôvod cítiť sa divne, ak som iný. Je to miesto pre každého, kto má záujem prísť.

 

 

 

viac o nás

 

2 % z dane

Postup pre darovanie 

ĎAKUJEME, že ste sa rozhodli darovať nám 2% z Vašich daní. 

Tieto financie nie sú nič navyše, nemusíte naviac nič platiť, budú poukázané už z Vašich zaplatených daní. 

Pre neziskové organizácie ako napr. my je to veľká pomoc, preto sme za každého z Vás nesmierne vďačný.

 

ÚDAJE:

OZ Jogovňa
Janka Kráľa 5, 97401 Banská Bystrica

IČO: 51 127 521


 

 

SOM ZAMESTNANEC : daňové priznanie mi robí zamestnávateľ

Požiadajte zamestnávateľa  o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov

následne o vystavenie tlačiva s názvom: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti   - TOTO  PRÁZDNE TLAČIVO TI DÁME V JOGOVNI 

  1. z toho potvrdenia budete potrebovať dátum zaplatenej dane a následne si vypočítate :  * 2% z Vašej zaplatenej dane - čiže maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie, čiže prijímateľa OZ Jogovňa. Pozor, suma musí byť minimálne 3€.

    alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste za rok 2022 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali. (pozor! toto tlačivo musí byť tiež súčasťou odovzdaných tlačív, ak chcete darovať 3% )

  2. Vaše osobné údaje spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby- TOTO TLAČIVO TI DÁME V JOGOVNI 

     

  3. vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť možnosť súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) pre naše občianske združenie OZ Jogovňa, takto budeme o Vás vedieť, ale suma ostane nezverejnená . Sumu neuvidíme, len Vaše meno. Takto budeme vedieť, že práve Vy ste tohto úžasného činu súčasťou.

  4. obe tieto tlačivá prineste k nám do 29.4.2023 a my  ich odnesieme hromadne na daňový úrad podľa Vášho bydliska  Ak poukazujete 3%, tak tri tlačivá (súčasťou musí byť aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti). 

Daňový úrad do 90 dní prevedie túto sumu na účet nášho občianskeho združenia OZ Jogovňa.

Ďakujeme