PRENÁJOM SÁL

Počas víkendov, ale aj počas týždňa (v časoch mimo pravidelných lekcií) ponúkame priestor na prenájom.

K dispozícii sú dve sály (kapacita je počítaná na využitie s jogovými podložkami+ 2x blok + 1 x bolster):

malá sála: 12 osôb + lektor

veľká sála: 20 osôb + lektor

 

VOĽNÝ PRIESTOR SI SKONTROLUJTE TU 

 

 

PRENÁJOM SÁL

priestor sa prenajíma na základe zmluvy o nájme

 

 Prenájom  veľkej sály:  
35 eur / hodina   
70 eur /  2 hodiny
každá ďalšia hodina: 25 eur
 
 Prenájom  malej sály: 
25 eur / hodina   
50 eur /  2 hodiny
každá ďalšia hodina: 20 eur
 
Prenájom sa hradí 7 dní dopredu podľa zmluvy o nájme a rezervácia priestoru je záväzná 5 dní pred dohodnutým dátumom.
Lektor si spravuje rezervácie, platby, marketing sám.