Ashtangová úvodná a záverečná mantra

Renáta Kenderessyová, 26.03.2017

Ak praktizujeme ashtanga jogu, skôr či neskôr sa stretneme s jazykom, v ktorom bola joga pôvodne učená a do dnes sa používa. Tento jazyk sa volá Sanskrit.

So Sanskritom sa stretávame v názvoch asán, počítame v ňom dych a vinyásy. Samotné Patandžáliho Jóga Sutry, ich komentáre a výklady tohto diela boli napísané v Sanskrite.
Pri pokročilejšej praxi sa pri cvičení počíta každý nádych a výdych, ako aj pohyb pri každej polohe. Najskôr nás učí učiteľ, a neskôr si ich rátame v mysli sami, keď sa zostavu naučíme. Rátať môžme v našom jazyku, ale mnohí učitelia tak v Indii, ako aj vo svete počítajú v Sanskrite.

Každú vedenú hodinu začíname spoločnou úvodnou mantrou. Recitovanie či odriekavanie mantier (tzv. chanting) patrí neodmysliteľne k ashtangovej praxi. Klaniame sa a ďakujeme tak všetkým svojím učiteľom, ktorí nás na našej ceste posúvajú ďalej. Tým, ktorí nám sprostredkujú poznanie, ktoré sme vďaka nim dosiahli. Ďakujeme konkrétnym ľuďom, ktorých poznáme, tých, ktorí nás niečo naučili prostredníctvom svojich diel (Patanjali a ďalši). Ďakujeme jednému duchu, energii v mnohých podobách.
V záverečnej mantre zas prajeme šťastie, prosperitu a pokoj všetkým tvorom, ľuďom a celému Svetu.

 

 

Otváracia Mantra

वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शित स्वात्म सुखाव बोधे ।

Vandé gurūnam čaranáravindé sandaršitá svátma sukháva bodhé  Klaniam sa k lotosovým nohám našich veľkých učiteľov, ktorý nám ukázal našu podstatu, a prebudil v nás šťastie

निःश्रेयसे जङ्गलिकायमाने संसार हालाहल मोहशांत्यै ॥ nih-šrájasé džangali-kájamáné samsára háláhala móhašántyé  Ktorý ako šaman v džungli (liečiteľ) prináša úplné vyzdravenie z jedovatého kolobehu a klamstva podmieneného jestvovania.

आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासि धारिणम् । Ábáhu purušákáram šankhačakrási dhárinam  V podobe napol človeka, držiac morskú ulitu (prazvuk Stvorenia), disk (Večnosť) a meč (Poznanie),

सहस्र शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥ sahasra širasam švétam pranamámi Patandžálim.  A majúci tisíc žiariacich hláv, klaniam sa Patandžálimu.

https://www.youtube.com/watch?v=TotruQmxZPk

 

Záverečná Mantra

स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयंतां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः। Svasti-pradžá-bhja pari-pála-jantam njájéna margéna mahím mahíšahá  Nech je vždy chránené Blaho a Šťastie všetkých ľudí spravodlivo a čestne vládcami Sveta,

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥ gó brahmanébjah šubham astu nitjam lókah samastáh sukhinó bhavantú  Nech sa darí v požehnaní Duchovnu, (doslovne kravám, symbolu Posvätného v Indii) ako aj učeným i jednoduchým ľuďom, a nech sú všetky Bytosti Sveta navždy slobodné a šťastné,

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः Óm Šhánti, Šhánti, Šhánti  Óm, (Posvätný Pra-Zvuk Stvorenia) Pokoj, Pokoj, Pokoj

https://www.youtube.com/watch?v=HhcLd3SD4n4