MANTRA - ČO TO JE?

Renáta Kenderessyová, 18.09.2023

Hodina sa začala, všetci sťahujú pozornosť do vnútra a odpútavajú pozornosť od denných zážitkov sústredením pozornosti na svoj dych. A v tom sa z úst učiteľa ozýva „zvuk“...a odrieka sa niečo.......teraz už budete vedieť, čo to je.

Mantra.

Čo teda vlastne mantry sú? Pôvod nájdeme vo Védach. Slovo mantra sa skladá z dvoch sanskritských slov, manas – myseľ, a trayate – oslobodiť. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj, pomocou ktorého sa môžeme oslobodiť od myslenia, alebo ho usmerniť.

 

Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“

Bhagavad-Gíta 6.5

 

Mantrou môže byť slabika, slovo či veta, ktorá sa odriekava (nahlas, potichu, v mysli), alebo spieva. V mnohých duchovných tradíciách sa opakovanie slova, textu, zvuku alebo výrazu používa ako kotva pozornosti. To pomáha pestovať hlbší a vyrovnanejší stav nášho vedomia. Dávame mysli pevný bod, ktorého sa môže “pridržať”.

Mantry sa používajú k rôznym účelom. Slúžia ako modlitby k uctievaniu a odovzdaniu sa Bohu, ako ochranné štíty proti zlým vplyvom a chorobám. Pomocou mantry sa môžeme liečiť, očisťovať, energeticky nabíjať rôzne časti nášho tela. Vedú k stíšeniu našej mysle, ukľudňujú emócie, vitalizujú telo. Pomáhajú nás uviesť do stavu meditácie. Sú nástrojom našej životnej premeny, rozvoja osobnosti tým, že pritiahneme do svojho života duchovné pôsobenie. Ich prostrednícvom sa môžeme zbaviť strachu, či fóbií. 

Denne sa mantry stávajú našou súčasťou bez toho, aby sme si uvedomovali, že ich používame. Stačí si spomenúť na nejakú ťažkú úlohu, kedy si sami pre seba opakovane hovoríme “Poď, dáš to!” alebo “Vydrž ešte”. Alebo keď sa snažíme ovládať v situáciách, kedy máme chuť niekomu vynadať, či mu rovno jednu struhnúť. “Kľud a dýchaj”.  
Áno, mantry nám môžu pomôcť dosiahnuť konkrétny cieľ, či zvládnuť ťažkú úlohu. Myšlienka sa pretaví do akcie, činu, udalosti.

 

 

Každá naša správne nasmerovaná myšlienka je mantrou. Aká je naša myseľ, taká je naša duša. Ak sa budeme v myšlienkach obracať k dobru, radosti zo života, k láske a k uvedomovaniu si šťastia, tak sa stanú našou súčasťou v každom dni. Všetko je energia. Nie len naše činy, ale aj naše myšlienky, či emócie. Je len na nás, akým smerom túto energiu nasmerujeme. Dnešná doba chŕli na nás svoje "mantry", ktoré denne niekoľko krát počujeme z médií aj od kolegov a blízkych: stress, strach, kríza, terorizmus, vražda... Mantry nám pomáhajú odstraňovať náchylnosť k negatívnym myšlienkám a chránia nás pred negatívnymi vplyvmi okolia.

Správna výslovnosť mantry alebo počet jej opakovaní nie sú zárukou jej fungovania. Dôležitý je skutočný duchovný vzťah k jej obsahu s úprimným úmyslom uskutočniť jej ideu.

Ak sa mantra spieva, rozvibruje naše vnútornosti a postupne sa uvoľnujú stare bloky, ktoré zastavovali toky našej energie. Ich magický zvuk pomáha liečiť psychickú nerovnováhu, uvoľniť emócie, Mantry dokážu aktivovať, omladzovať, stimulovať.  Nedokážu však vyliečiť všetko. Je treba zmeniť aj spôsob nášho života.

Aj tichá mantra má veľkú silu. Myšlienky sú taktiež zvuk, ktorý však počuje len ich majiteľ. Aj pri tichom čítaní či odriekavaní textu aktivujeme svoje hlasivky a teda vzniká dvojitá vibrácia. Jedna na hlasivkách, a druhá na mozgu v podobe mozgových vĺn. Obe sa prenášajú do prostredia a ovplyvňujú ho.

Z môjho pohľadu má matra veľký podiel na tom, že nám dokáže ukľudniť telo aj myseľ. Pokiaľ hovoríme jeden súvislý text bez prerušenia, je to vlastne jeden hlboký výdych, prichádzajúci po rýchlom nádychu. Tento stav nepomeru krátkeho nádychu a hlbokého výdychu ovplyvňuje parasympatickú zložku nášho vegetatívneho systému. Parasympatikus znižuje tepovú frekvenciu, tlak, uvádza nás do stavu kľudu, pohody. Monotónnosť a opakovanie toho istého textu je ukľudňujúce samo o sebe, ustáľuje rytmiku dychu a vyvoláva rovnomerné vibrácie, ktoré vedú k navodeniu pocitu pokoja.To je ako keď matka hojdá dieťa na rukách svoje rozrušené dieťa a to sa utíši.

 

"Čo znie v mantre, to je. Je to tu a deje sa to."

"Slovo mantry nehovorí, ale priamo koná."

 

Mantry nás ovplyvňujú z vonku i z vnútra. Môžeme nimi cielene masírovať vnútorné orgány, liečiť časti tela prikladaním dlaní, využívajúc vybrácie. Niektoré zvuky, ktoré sa spájajú s mantrou, rezonujú hlboko v nervovom systéme a v mysli zanechávajú stopu. Čisté zvuky vytvárajú čisté myšlienky, city a aj konanie. 

Postupným používaním zanikajú negatívne vlastnosti ako sú lakomosť, žiarlivosť, sebectvo a nenávisť, prípadne závisť. Pravidelné opakovanie napomáha stotožniť sa so zvukovými  vibráciami natoľko, že nastane samovoľné liečenie v tele. Účinok mantry nezávisí od počtu opakovaní, ale od toho ako hlboko preciťujeme tieto vibrácie.

 

Najdôležitejšou a základnou mantrou je mantra ÓM.

Svojou rezonanciou rozvybruje celé telo aj myseľ, navodzuje stav skľudnenia. Ak sa spoja ruky do namaskára mudry - spojenie rúk pred hrudníkom s ľahkým sklonením hlavy, pocítime mier a pokoru. Symbol Om je mantrou absolútna, zjednotenia. Om je prvotný zvuk, vibrácia, z ktorej povstal celý vesmír. Jej názov symbolizuje minulosť, prítomnosť aj budúcnosť (zrodenie, život aj smrť). Pri speve tejto mantry dochádza k precíteniu blízkosti a prepojenosti spievajúceho s celistvosťou vesmíru. Vyslovujeme tri znelé hlásky: A, U, M. Každá z nich sa prejavuje v celom tele a rozochvieva individuálne vedomie.  Pre overenie, ako jednotlivé hlásky pôsobia na Vaše telo, vyslovte zvuk z pupku ako A, v oblasti srdca ako U a v bode medzi obočim nechajte doznieť zvuk M už so zavertými ústami.

Pozdrav NAMASTÉ vyjadruje rešpekt a úctu. Môže sa vysloviť len ako slovo, alebo sa súčasne spoja dlane pred hrudníkom, druhá strana vie, čo to znamená: “Skláňam sa pred Tebou. Z kľudného miesta vnútri seba sa klaniam kľudnému miestu vnútri Teba. A keď sa obaja stretneme v tomto mieste, splynieme v jedno”. Tieto vety jasne vypovedajú o hlbokej symbolike spojených dlaní.

OM SHANTI OM – (óm šanti óm) – znamená mier sveta aj vnútorný mier. Zvuk mantry ÓM celý účinok ešte zosilňuje.

 

Základom každej jógovej praxe je mantra. Mantru sa zvyčajne naučíte od gurua, alebo svojho učiteľa.  Môžete si ju kľudne vybrať aj sami, ak  je Vám blízka. Pre niekoho je už samotný nádych a výdych jednou z najúčinnejších mantier (vrátane mňa).
Mantry majú svoje jedinečné významy. Čím lepšie pochopíme ich vnútorný význam, tým lepšie výsledky budeme dosahovať. Čím menej si ich budeme uvedomovať a s nimi pracovať, tým rýchlejšie ich účinky budú slabnúť.Mantry by sa mali používať správne. Je veľmi dôležité, aby každá z nich bola teoreticky aj prakticky pochopená a aby bola používaná zodpovedným spôsobom. Každá mantra je špeciálnym nástrojom a každá prispieva svojou originalitou a jedinečnou silou k celému systému.